Over ons

Trio Security Management Consultancy is een onderneming op het gebied van security, security management en consultancy. Een van onze belangrijkste pijlers is het ontwikkelen en verzorgen van workshops, seminars, trainingen en bijzondere opleidingen. Ons domein is de discipline Openbare orde en Veiligheid. Daarnaast publiceren wij handboeken en artikelen, die gerelateerd zijn aan hedendaagse security aspecten zoals radicalisme, extremisme, terrorisme, profiling, social engineering technieken en digitaal rechercheren.

ESIFDe opleidingen op deze website zijn in het bijzonder professioneel van aard en gecertificeerd. De opleidingen zijn met grote zorg ontwikkeld en samengesteld voor de betreffende doelgroep, zoals deze zijn aangeven in de opleidingsbeschrijvingen. De gehanteerde normering voor onze opleidingen zijn in zijn geheel conform de aanwijzingen en besluiten voor de theorie- en praktijkexameneisen voor Integrale Proactieve Beveiliging van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) en de stichting European Security Intelligence Foundation (ESIF).

Deelname aan een opleiding van Trio Security resulteert altijd in een theorie- en/of praktijkexamen. Deze examens worden onafhankelijk uitgevoerd door de betreffende examencommissies van de stichting European Security Intelligence Foundation (ESIF).

Alle gecertificeerde opleidingen op deze website worden jaarlijks geaudit en geëvalueerd door ESIF.