Diploma en FAQ

Deelnemers aan een registeropleiding ontvangen na een positieve afronding een getuigschrift.

Dit kan een erkend diploma zijn, als er ter afronding van de opleiding sprake is van slagen of zakken, bijvoorbeeld voor een examen. Na voltooiing van een profiling opleiding die niet met een dergelijke toets wordt afgesloten, ontvangt de deelnemer het betreffende (deel)certificaat. Op beide getuigschriften staat vermeld wat de opleiding inhoud. Een certificaat van deelname ontvangt u het volgen van een workshop.

Daarnaast ontvangt iedere deelnemer die aan een registeropleiding deelneemt een cijferlijst met daarop vermeld de behaalde cijfers voor het respectievelijke theorie- en/of praktijkexamen. Diploma's, getuigschriften en deelcertificaten worden afgegeven door de European Intelligence Security Foundation (ESIF).

Waar vind ik de Algemene voorwaarden?
De Algemene voorwaarden kun je vinden op de website, maar je kunt ze ook hier downloaden.
Hoe kan ik mij aanmelden?
Aanmelden is tot 14 dagen voor aanvang van de opleiding mogelijk en dient te geschieden via aanmeldpagina.
Is een opleiding volgen zonder een praktijkexamen mogelijk?.
Voor alle opleidingen zijn kwaliteitseisen beschreven en is certificering verleend door European Security Intelligence Foundation (ESIF). Indien u niet aan het een praktijkexamen wenst deel te nemen, is dit sinds 8 januari 2017 alleen mogelijk voor de Certified Profiler Terrorism opleiding. Voor deze opleiding kunt u ook een theorie diploma behalen.
Kan ik vrijstellingen krijgen voor deze opleidingen?
Neen, dat is niet mogelijk tenzij u al eerder een opleiding bij ons heeft gevolgd. Indien u een opleiding van SecPrevent, Trio Security, Predictive Profiling Nederland, CPT-ProfilingNL of ProfilingNL heeft gevolgd en deze succesvol heeft afrond, is uw diploma zeker geld waard en kom je mogelijk in aanmerking voor vrijstellingen. Kijk hiervoor op de pagina vrijstellingen.
Kan het lesgeld ook in gedeelten worden betaald?
Ja, dat is mogelijk voor zakelijke klanten. U dient daartoe wel een verzoek in te dienen. Het lesgeld wordt dan periodiek verrekend middels een zakelijke incasso.
Ik heb examen gedaan, maar ben helaas gezakt. Wat nu?
Je kunt de eerst volgende keer deelnemen aan het examen, maar je dient de examenkosten opnieuw te betalen. Afhankelijk waarvoor je bent gezakt, helpen we je met extra lesstof of praktijkdag.
Is een VOG nodig voor het volgen van een opleiding?
Personen die willen deelnemen aan een opleiding dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:
Categorie 1: Functionarissen van de Nationale Politie en Koninklijke Marechaussee, ambtenaren afkomstig van Nederlandse ministeries, Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) en Gemeente-ambtenaren: Indien zij via de eigen organisatie waartoe zij behoren, worden aangemeld, is legitimatie verplicht bij examinering.Indien geen aanmelding voor categorie 1 via de eigen organisatie plaatsvindt, is iegitimatie verplicht bij aanvang van de opleiding en bij examinering.
Categorie 2: Beveiligingsfunctionarissenmits hij/zij beschikken over een nieuw model legitimatiebewijs voor beveiligers en particulier onderzoekers. Legitimatie is verplicht bij aanvang van de opleiding en examinering.
Categorie 3:Hulpverleners, die een wettelijke VOG-verplichting hebbenmogen het verstrekte VOG overleggen als voorwaarde tot toelating, maar dienen zich te legitimeren bij aanvang en examinering van de opleiding.
Categorie 4: Alle andere personen, die niet kunnen aantonen dat hij/zij voor een categorieën 1, 2, of 3 of organisaties werkt, kunnen uitsluitend deelnemen aan de opleiding nadat een recent afgegeven VOG is overlegd. Dit VOG dient te worden aangevraagd door tussenkomst van de opleidingsinstantie. Uw deelname aan een opleiding is een van de onderwerpen van het intakegesprek.
Ik heb een lesdag gemist. kan ik die inhalen?
Dat is alleen mogelijk als er een parallele opleidng loopt. In de regel is dus inhalen niet mogelijk!

Onze missie

Wereldwijde criminele en terroristische bedreigingen in de 21ste eeuw verstoren de dagelijkse bedrijfsvoering van bedrijven en/of de openbare orde en veiligheid meer en sneller dan ooit tevoren. Trio Security biedt zijn unieke team, opleidingsvormen en netwerk aan om u en uw organisatie alert en veerkrachtig te houden tegen deze bedreigingen. Er is vandaag de dag een overvloed aan informatie, maar ons kritisch denken, kennis van analyse, security en profiling zorgt ervoor dat we een effectief product leveren om uw veerkracht in wereldwijde bedreigingen te verbeteren. Wat is uw beveiligingsuitdaging?