Diploma en FAQ

Deelnemers aan een registeropleiding ontvangen na een positieve afronding een getuigschrift.

Dit kan een diploma zijn, als er ter afronding van de opleiding sprake is van slagen, bijvoorbeeld voor een examen. Na voltooiing van een profiling opleiding die niet met een examen wordt afgesloten, ontvangt de deelnemer het betreffende (deel)certificaat. Op beide getuigschriften staat vermeld wat de opleiding inhoud en of u aan een examen heeft deelgenomen en de uitslag daarvan. Een certificaat van deelname ontvangt u voor het volgen van een workshop.

Daarnaast ontvangt iedere deelnemer die aan een registeropleiding deelneemt een cijferlijst met daarop vermeld de behaalde cijfers voor het respectievelijke theorie- en/of praktijkexamen. ().

Deelnemers aan workshops of seminars ontvangen een certificaat van deelname of indien van toepassing een deelcertificaat.

Waar vind ik de Algemene voorwaarden?
De Algemene voorwaarden kun je vinden op de website, maar je kunt ze ook hier downloaden.
Hoe kan ik mij aanmelden?
Aanmelden is tot 14 dagen voor aanvang van de opleiding mogelijk en dient te geschieden via aanmeldpagina.
Is een opleiding volgen zonder een praktijkexamen mogelijk?.
Voor alle opleidingen zijn kwaliteitseisen beschreven. Indien u niet aan het een praktijkexamen wenst deel te nemen, is dit sinds 8 januari 2017 alleen mogelijk voor de Certified Profiler Terrorism opleiding. Voor deze opleiding kunt u ook alleen een theorie diploma behalen.
Kan ik vrijstellingen krijgen voor deze opleidingen?
Neen, dat is niet mogelijk tenzij u al eerder een opleiding bij ons heeft gevolgd. neem daartoe contact met ons op.
Kan het lesgeld ook in gedeelten worden betaald?
Ja, dat is mogelijk voor zakelijke klanten. U dient daartoe wel een verzoek in te dienen. Het lesgeld wordt dan periodiek verrekend middels een zakelijke incasso.
Ik heb examen gedaan, maar ben helaas gezakt. Wat nu?
Je kunt de eerst volgende keer deelnemen aan het examen, maar je dient de examenkosten opnieuw te betalen. Afhankelijk waarvoor je bent gezakt, helpen we je met extra lesstof of praktijkdag.
Moet ik mijn eigen laptop/tablet meenemen??
Soms is het gebruik van een eigen laptop of tablet handig. We geven dit dan nadrukkelijk aan het informatie bericht dat u vooraf aan een opleiding of workshop ontvangt. Op de locaties is gratis Wi-Fi beschikbaar.
Ik heb een lesdag gemist. kan ik die inhalen?
Dat is alleen mogelijk als er een parallele opleidng loopt. In de regel is dus inhalen niet mogelijk!
Kan ik vrijblijvend reserveren totdat ik goedkeuring heb?
We begrijpen, dat u verzekerd wilt zijn van een plek tijdens een opleiding of workshop, maar dat u wellicht intern nog goedkeuring nodig hebt. Reserveert u dan vrijblijvend via de website middels de contact pagina
Moet ik meteen betalen of kan ik een factuur krijgen?
Wij zijn u graag van dienst en komen graag tegemoet aan uw wensen. Daarom kan het beide, mits het factuuradres in Nederland is. Denkt u vooral ook aan de interne opdrachtnummers, factuurnummer etc voor de spoedige afwikkeling

Onze missie

Wereldwijde criminele en terroristische bedreigingen in de 21ste eeuw verstoren de dagelijkse bedrijfsvoering van bedrijven en/of de openbare orde en veiligheid meer en sneller dan ooit tevoren. Trio Security biedt zijn unieke team, opleidingsvormen en netwerk aan om u en uw organisatie alert en veerkrachtig te houden tegen deze bedreigingen. Er is vandaag de dag een overvloed aan informatie, maar ons kritisch denken, kennis van analyse, security en profiling zorgt ervoor dat we een effectief product leveren om uw veerkracht in wereldwijde bedreigingen te verbeteren. Wat is uw beveiligingsuitdaging?