ESIF en SVPB werken samen aan Proactief beveiligen

De begrippen Proactief beveiligen en Predictive profiling worden veelvuldig gebruikt, maar eenduidige normen (vertaald in landelijke examens en certificaten) ontbreken nog. Dat is jammer, want voor beveiligers valt veel te winnen bij een goede opleiding op dit gebied.

De  stichtingen ESIF en SVPB hebben daarom besloten, en 9 mei jl. via een overeenkomst bekrachtigd, om hier samen de schouders onder te zetten. De afgelopen maanden is al samengewerkt aan een fundament, de noodzakelijke basisnormen (exameneisen) voor Proactief beveiligen. Op 31 mei a.s. worden deze exameneisen vastgesteld en gepubliceerd. 

Om zo breed mogelijk informatie te delen aan belangstellende partijen (beveiligingsbedrijven, onderwijsinstellingen, praktijkopleiders en docenten) willen ESIF en SVPB op woensdagmiddag 31 oktober a.s. een masterclass organiseren.

 Bron: Nieuwsbrief SVPB mei 2018