Certified Profiler Event

De registeropleiding Certified Profiler Event is een exclusieve 6-daagse opleiding waarin wij je leren om proactief te gaan beveiligen. ...

 Opleiding Certified Profiler Event

coordinatorHet hart van de registeropleiding Certified Profiler Event is de 6-daagse opleiding Predictive Profiling Security ® - Event + Een opleiding, waarin je 6 weken leert professioneel proactief te beveiligen. Gedurende de opleiding stimuleren we een mindset verandering, zodat je van reactief naar proactief denken en handelen gaat. Andere lesonderwerpen zijn het bepalen van de norm en het normgedrag, de modus operandi, indicatoren van afwijkend gedrag, Wet wapens en munitie, indicatoren voor conventionele explosieven alsmede geïmproviseerde explosieven, observatietechnieken en security questioning. De opleiding is gericht op de praktijk van proactief beveiligen. De opleidingsdagen worden over een periode van 6 weken verdeeld.

De opleiding is in het bijzonder geschikt voor beveiligers die in het bezit zijn van het certificaat Event Officer van de SVPB en het diploma Coördinator Beveiliging (SVPB) én zich verder  willen bekwamen als proactieve coördinator beveiliger binnen het vakgebied Evenementenbeveiliging. De leerstof is direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk als coordinator evennementenbeveiliging. De opleiding Certifiedf Profiler Event wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen dat onder de verantwoordelijkheid valt van de stichting European Security Intelligence Foundation (ESIF). 

ESIF is een gerenommeerde stichting in Nederland dat als eerste organisatie in 2007 een normering heeft vastgesteld voor Integrale Proactieve Beveiliging. Hiermee is ESIF de eerste (en vooralsnog de enige) instantie in Europa die proactief security management onafhankelijk en transparant waarborgt. Daarnaast is ESIF een erkend examenbureau dat de examens op het gebied van de proactieve beveiliging zoals Predictive Profling, Profling Terrorism, Insider Threat en Intelligence Driven Security afneemt. Zij houdt hiertoe een strenge controle op de kwaliteitseisen van het opleidingsinstituut. Trio Security vindt het belangrijk om de kwaliteit van de opleiding onafhankelijk te laten examineren. Trio Security vindt het ondenkbaar dat de slager zijn eigen vlees keurt!

Als het diploma Predictive Profiling Security ® - Event is behaald, is aanmelden vereeist voor de opname van je personalia in het register CPE. Na aanmelding ben je gerechtigd om de letters CPE (Certifiedf Profiler Event) achter je familienaam te plaatsen. Hierdoor bewijs je dat je aan de kwaliteitsnorm en kwaliteitseisen - zoals deze zijn gesteld voor het diploma Predictive Profiling Security ® - Event voor Certified profiler Event - hebt voldaan. ESIF beschik over een aantrekelijke doorlopende leerlijn en de volgende opleiding die je na deze opleiding kunt kiezen, is bijvoorbeeld de opleiding Predictive Profiling Security ® - Terrorisme.

Korte beschrijving

Korte beschrijving van de opleiding Certified Profiler Event

De docenten besteden veel aandacht aan de praktische uitvoering van proactief beveiligen. Om afwijkend gedrag te kunnen herkennen, moet je als beveiliger eerst “de norm” bepalen. Zo heeft elke omgeving zijn eigen norm. Deze is afhankelijk van de situatie, cultuur en zelfs het tijdstip waarop je de norm bepaalt. In de opleiding Certified profiler Event leren wij je wat de norm in specifieke situaties is en hoe je afwijkingen van de norm kunt herkennen.

Daarnaast behandelen we enkele veel voorkomende vormen van criminaliteit bij evenementen en de daarbij behorende modus operandi. Ook behandelen we het herkennen van voorbereidende terroristische activiteiten en kenmerken. Zoals je weet is het van belang om de werkwijze van je tegenstander goed te kennen dus vertellen we ook wie je tegenstander is en wat zijn operationele capaciteiten zijn. Uiteraard behandelen we daarbij de indicatoren van verdacht gedrag. Om dreiging goed te kunnen waarnemen, leren we je hoe je op de beste manier een observatie kunt uitvoeren. Je oefent daarbij in de praktijk.

Verdachte indicatoren

Om te kunnen achterhalen of het afwijkend gedrag dat is waargenomen een dreiging vormt, moet je security questioning toepassen. Van belang daarbij is de intentie van de tegenstander te achterhalen. Dat doe je door een klantvriendelijk gesprek te voeren en vervolgens een dreigingsassesment uit te voeren. Wanneer iemand met kwade bedoelingen wordt aangesproken, is een reactie veelal zichtbaar. Een persoon die geen kwade bedoelingen heeft,  ervaart jouw aanpak als prettig en service- en klantgerichtheid. 

Gedurende de lessen observatie behandelen we ook de aspecten van mentale weerbaarheid. Het is van belang om als beveiliger vaardigheden aan te leren, die je kan gebruiken tijdens een observatie en security questioning. De geleerde vaardigheden zijn direct toepasbaar in de praktijk. Zo kun je niet alleen zelf veilig blijven werken, maar ook de sociale veiligheid in je werkomgeving bevorderen en daarbij positief aan bijdragen.

Bron: Trio SMC 2018 - Verdachte indicatoren   

 

Programma

Het programma van de opleiding Certified Profiler Event

Het programma bestaat uit 6 lesdagen die zijn verdeeld over 6 weken, waarbij klassikaal les wordt gegeven. In week 6 neem je deel aana het examen.

PP-algemeen – 1ste lesdag

De beveiliger maakt in de module PP-algemeen kennis met de aspecten van proactieve beveiliging en de daarbij behorende processen.

Onderwerpen die tijdens de 1ste lesdag worden behandeld:

 • Introductie in proactief beveiligen;
 • OODA-loop;
 • Processen van predictive profiling;
 • Planningscyclus;
 • Dreiging en risico;
 • Risicoanalyse;
 • Norm en normgedrag;
 • Modus operandi.

Na afronding van deze eerste lesdag heeft de cursist kennis van en  inzicht gekregen in proactieve winkelbeveiliging. Hij/zij kent het belang om kennis over de tegenstander te bezitten. Doel is dat een ‘mindset' verandering plaatsvind van een reactieve- naar een proactieve houding, waaarbij proactief denken en handelen van belang zijn.


Proactieve observatie – 2de dag

De cursist maakt in de module IED kennis met de aspecten van proactieve indicatoren voor het vinden van conventionele explosieven alsmede geïmproviseerde explosieven.

Onderwerpen die tijdens de 2de lesdag worden behandeld:

Mine awareness

 • Wet wapens en munitie;
 • Algemene kennis conventionele explosieven;
 • Algemene kennis geïmproviseerde explosieven;
 • IED-indicatoren;
 • Praktijk elementen.

Na afronding van de 2de lesdag heeft de cursist een goed inzicht in vinden van conventionale explosieven alsmede geïmproviseerde explosieven. Zelf ervaren wat kennis met je doet, heeft een positief effect en vergoot zowel het inzicht als de vaardigheid in het uitvoeren van proactieve beveiligingsmethodiek. De inzichten en vaardigheden zijn direct toepasbaar tijdens de eigen werkzaamheden. 


Proactieve observatie – 3de dag

De cursist maakt in de module PP-observatie kennis met de aspecten van proactieve observatie, indicatoren en Standard Operation Procedure (SOP).

Onderwerpen die tijdens de 2de lesdag worden behandeld:

 • Proactieve observatie;
 • Indicatoren terroristische activiteiten;
 • Indicatoren criminele activiteiten;
 • SOP en het doel daarvan;
 • Praktijk observatie;
 • Praktijk oefening waarnemen & concentratie.

Na afronding van de 2de lesdag heeft de cursist een goed inzicht in de proactieve beveiligingsmethodiek. Zelf ervaren wat waarnemen en observeren met je doet, heeft een positief effect en vergoot zowel het inzicht als de vaardigheid in het uitvoeren van proactieve beveiligingsmethodiek. De inzichten en vaardigheden zijn direct toepasbaar tijdens de eigen werkzaamheden. 


Security questioning – 4de dag

De cursist maakt in de module PP-Security questioning kennis met de theorie achter de methodiek hoe een klantvriendelijk gesprek moet worden ingezet om de intentie van afwijkend gedrag te kunnen komen. In de middag starten we met de module PP-Security questioning praktijk. In deze module starten we met het oefenen van security questioning in de praktijk.

Onderwerpen die tijdens de module PP-Security questioning worden behandeld:

 • Normen en waarden;
 • Klantvriendelijk gesprek voeren;
 • De techniek om open vragen te stellen;
 • Houding en gedrag;
 • De waarheid en de leugen;
 • Het lezen van lichaamstaal;
 • Dreigingsassesment.

Onderwerpen die tijdens de module PP-Security questioning praktijk worden behandeld:

 • Security questioning scenario’s: de waarheid en de leugen.

Na afronding van de modules heeft de cursist voldoende inzichten en vaardigheden om een eenvoudige security questioning uit te voeren in zijn eigen werkomgeving. 


Security questioning – 5de dag

De cursist start met het tweede deel van de module PP-Security questioning praktijk. In het tweede deel starten we met het oefenen van allerlei situaties die zich in de praktijk kunnen voordoen gedurende een security questioning. Daartoe doorloopt de cursist ca. 15scenario’s.

Onderwerpen die tijdens de module PP-Security questioning praktijk worden behandeld:

 • Security questioning scenario’s: aanvallen, manipuleren, opstandig, meewerkend en terugtrokken crimineel gedrag

Na afronding van de modules heeft de cursist voldoende inzichten en vaardigheden om een eenvoudige security questioning uit te voeren in zijn eigen werkomgeving. 


 

Docenten

 Uw docenten:

 • Paul Mulder ATO RSE CPT, adviseur en trainer bij Trio Security en hoofddocent van de opleiding Predictive Profiling Terrorisme ®. 
 • Henk Heuvelman, trainings acteur bij politie 'at Take4ce' en gespecialiseerd in het opleiden van veiligheidsprofessionals in waarheidsgetrouwe scenario's.
 • Ronald Vossestein, trainer bij Uniformboard voor Crisis Management, Operations Management en Coaching.
 • Instructeur van ReasEuro. Op het gebied van explosieven biedt REASeuro het meest complete aanbod aan opleidingen en trainingen in Nederland. Dit geldt voor zowel de opleidingen in het kader van conventionele explosieven als geïmproviseerde explosieven.

 

Examen

Het examen van de opleiding Certified Profiler Event

In week 6 van de opleiding neem je deel aan het examen

De examens worden onder auspicien van de examencommissie van de stichting European Security Intelligence Foundation (ESIF) uitgevoerd. Een examenreglement is tijdens je examen aaanwezig en ligt ter inzage gedurende de opleiding.

Het examen bestaat uit drie delen:

 • Theorie-examen, het beantwoorden van ca. 40 meerkeuzevragen over de modus operandi, IED en indicatoren van afwijkend en verdacht gedrag bij criminele en terroristische activiteiten.
 • Praktijkexamen Observatie. Het waarnemen van afwijkend gedrag d.m.v. een observatiefilm. Van belang is dat je het waargenomen gedrag kunt benoemen naar de examinatoren;
 • Praktijkexamen Security questioning. Aan de hand van je waarneming voer je een face-to-face Security questioning uit.

Na het succesvol afronden van het examen, ontvang je het diploma Predictive Profiling Security ® - Event. Met dit diploma kan je laten inschrijven in het register Certifiedf Profiler Event en mag je de titel CPE rechtmatig achter je naam plaatsen en dragen.

Diploma

Het diploma voor de opleiding Certified Profiler Event

Door het behalen van diploma Predicitive Profiling Security ® - Event + heb je aangetoond dat je proactieve beveiliging bij evenementen tot in je vingers beheersd. Je hebt aan de strenge kwaliteitseisen, die door ESIF en SVPB aan het diploma zijn verbonden, voldaan. Je bent dan ook een professionele proactieve coördinator beveiliger binnen het vakgebied evenmentenbeveiliging.

Kosten

De Kosten van de opleiding Certified Profiler Event

De kosten voor de opleiding Certifiedf Profiler Event bedragen € 1.595,- (excl. Btw) per persoon. De opleiding wordt voor particulieren BTW-vrij aangeboden. CRKBO Docent

Genoemde prijs is inclusief:

 • Lesmateriaal en benodigdheden;
 • Gastdocenten;
 • Examengelden voor 1 theorie- en praktijkexamen;
 • Kosten voor een eventueel deelcertificaat;
 • Consumpties zoals koffie, thee, frisdrank en versnaperingen;
 • Luxe lunch;
 • Wifi.

Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u deze opleiding (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips.

Incompany

Incompany voor de opleiding Certified Profiler Event

Heeft u als afdeling of organisatie een gezamenlijke opleidingsbehoefte? Bent u op zoek naar een training die precies past bij uw vraag en behoeften? Of wilt u deze opleiding als training voor uw organisatie! Dan is een incompany training dé oplossing. De meeste cursussen en opleidingen van Trio Security zijn op maat te maken, en dus aan te passen aan uw specifieke vraag. Zo zorgt u ervoor dat de theorie optimaal aansluit bij uw praktijksituatie.

Voordelen

 • De inhoud wordt afgestemd op uw organisatie
 • Medewerkers herkennen daardoor de inhoud beter
 • Grotere betrokkenheid en motivatie bij uw medewerkers
 • Meer ruimte voor Individuele benadering en vragen
 • Het gehele team in één keer naar hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de training wanneer het u het beste uitkomt
 • Op uw eigen locatie; flexibiliteit en geen reistijd

Vraag nu een offerte aan voor een incompany opleiding:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De prijs van een incompagny opleiding is altijd inclusief:

 • Lesmateriaal en benodigdheden;
 • Gastdocenten;
 • Examengelden voor 1 theorie- en praktijkexamen, t.w. € 275,00;
 • Kosten voor een deelcertificaat;
 • excl. 21 % Btw.

Aanvang van de opleiding

Aanvang van de opleiding Certified Profiler Event

De aanvang van de opleiding dient in overleg te worden afgestemd met de cursusleider. De opleiding wordt gegarandeerd gegeven bij de aanmelding van tenminste 6 cursisten.

 

Inschrijving

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze opleiding. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

inschrijven

 

Zijn er nog vragen en/of opmerkingen over de opleiding? Neem dan contact met ons op.

in Events
on 19 januari 2013
Hits: 2208