Proactieve Beveiliger

De registeropleiding Security Profiler Specialist is een 5-daagse opleiding waarin wij je leren om proactief te gaan beveiligen. ...

 Opleiding Proactieve Beveiliger

service.6Het hart van de registeropleiding Security Profiler Specialist is de 5-daagse opleiding Predictive Profiling Security ® - Basis. Een opleiding, waarin je in 5 weken leert professioneel proactief te beveiligen. Gedurende de opleiding stimuleren we een mindset verandering, zodat je van reactief naar proactief denken en handelen gaat. Andere lesonderwerpen zijn het bepalen van de norm en het normgedrag, de modus operandi, indicatoren van afwijkend gedrag, observatietechnieken en security questioning. De opleiding is gericht op de praktijk van proactief beveiligen. De opleidingsdagen worden over een periode van 5 weken verdeeld.

De opleiding is in het bijzonder geschikt voor beveiligers (Mbo 2 en 3) die willen doorgroeien in proactief beveiligen en in het bezit zijn van het certificaat Proactief Beveiligen (keuzedeel) van de SVPB. De leerstof is direct toepasbaar in de dagelijkse praktijk als beveiliger. De opleiding Proactive Beveiliger wordt afgesloten met een praktijkexamen dat onder de verantwoordelijkheid valt van de stichting European Security Intelligence Foundation (ESIF). 

ESIF is een gerenommeerde stichting in Nederland dat als eerste organisatie in 2007 een normering heeft vastgesteld voor Integrale Proactieve Beveiliging. Hiermee is ESIF de eerste (en vooralsnog de enige) instantie in Europa die proactief security management onafhankelijk en transparant waarborgt. Daarnaast is ESIF een erkend examenbureau dat de examens op het gebied van de proactieve beveiliging zoals Predictive Profling, Profling Terrorism, Insider Threat en Intelligence Driven Security afneemt. Zij houdt hiertoe een strenge controle op de kwaliteitseisen van het opleidingsinstituut. Trio Security vindt het belangrijk om de kwaliteit van de opleiding onafhankelijk te laten examineren. Trio Security vindt het ondenkbaar dat de slager zijn eigen vlees keurt!

Als het diploma Predictive Profiling Security ® - Basis is behaald, is aanmelden vereeist voor de opname van je personalia in het register SPS. Na aanmelding ben je gerechtigd om de letters SPS (Security Profiler Specialist) achter je familienaam te plaatsen. Hierdoor bewijs je dat je aan de kwaliteitsnorm en kwaliteitseisen - zoals deze zijn gesteld voor het diploma Predictive Profiling Security ® - Basis - hebt voldaan. ESIF beschik over een aantrekelijke doorlopende leerlijn en de volgende opleiding die je na deze opleiding kunt kiezen, is bijvoorbeeld de opleiding Predictive Profiling Security ® - Event.

Korte beschrijving

Korte beschrijving van de opleiding Proactieve Beveiliger

De docenten besteden veel aandacht aan de praktische uitvoering van proactief beveiligen. Gelukkig bezit al een goede basis en herhalen we in het kort even wat lesstof. Om afwijkend gedrag te kunnen herkennen, moet je als beveiliger eerst “de norm” bepalen. Zo heeft elke omgeving zijn eigen norm. Deze is afhankelijk van de situatie, cultuur en zelfs het tijdstip waarop je de norm bepaalt. In de opleiding Proactive beveiligers leren wij je wat de norm in specifieke situaties is en hoe je afwijkingen van de norm kunt herkennen.

Daarnaast behandelen we enkele veel voorkomende vormen van criminaliteit en de daarbij behorende modus operandi. Zoals je weet is het van belang om de werkwijze van je tegenstander goed te kennen. Uiteraard behandelen we daarbij de indicatoren van verdacht gedrag. Om dreiging goed te kunnen herkennen, leren we je hoe je op de beste manier een observatie moet uitvoeren. Je oefent daarbij in de praktijk.

Verdachte indicatoren

Om te kunnen achterhalen of het afwijkend gedrag dat is waargenomen een dreiging vormt, moet je security questioning toepassen. Van belang daarbij is de intentie van de tegenstander te achterhalen. Dat doe je door een klantvriendelijk gesprek te voeren en vervolgens een dreigingsassesment uit te voeren. Wanneer iemand met kwade bedoelingen wordt aangesproken, is een reactie veelal zichtbaar. Een persoon die geen kwade bedoelingen heeft,  ervaartl jouw aanpak als prettig en service- en klantgerichtheid. 

Gedurende de lessen observatie behandelen we de wijze waarop je het beste kan waarnemen. Het is van belang om als beveiliger vaardigheden aan te leren, die je kan gebruiken tijdens een observatie en security questioning. De geleerde vaardigheden zijn direct toepasbaar in de praktijk. Zo kun je niet alleen zelf veilig blijven werken, maar ook de sociale veiligheid in je werkomgeving bevorderen en daarbij positief aan bijdragen.

 

Deze opleiding wordt in samenwerking met Minerva gegeven te Almere.

Bron: Trio SMC 2018 - Verdachte indicatoren   

 

Programma

Het programma van de opleiding Proactieve Beveiliger

Het programma bestaat uit 5 lesdagen die zijn verdeeld over 5 weken, waarbij klassikaal les wordt gegeven. In de 5de week doe je examen.

Voor het programma verwijzen we je graag door naar de website van Minerva

Opleiding Proactief Beveiligen Basic


  

Examen

Het Examen van de opleiding Proactieve Beveiliger

In week 5 van de opleiding neem je deel aan het examen

De examens worden onder auspicien van de examencommissie van de stichting European Security Intelligence Foundation (ESIF) uitgevoerd. Een examenreglement is aanwezig gedurende de examens en voor inzage beschikbaar gedurende de opleiding.

Het examen bestaat uit twee delen:

  • Het waarnemen van afwijkend gedrag d.m.v. een observatiefilm. Van belang is dat je het waargenomen gedrag kunt benoemen naar de examinitoren;
  • Aan de hand van je waarneming voer je een face-to-face Security questioning uit.

Na het succesvol afronden van het examen, ontvang je het diploma Predictive Profiling Security ® - Basis. Met dit diploma kan je laten inschrijven in het register Security Profiler Specialist en mag je de titel SPS rechtmatig achter je naam plaatsen en dragen.

Docenten

 Uw docenten:

  • Paul Mulder ATO RSE CPT, adviseur en trainer bij Trio Security en hoofddocent van de opleiding Predictive Profiling Terrorisme ®. 
  • Henk Heuvelman, trainings acteur bij politie 'at Take4ce' en gespecialiseerd in het opleiden van veiligheidsprofessionals in waarheidsgetrouwe scenario's.
  • Ronald Vossestein, trainer bij Uniformboard voor Crisis Management, Operations Management en Coaching.

Proactief rijbewijs

Het diploma versus de opleiding Proactieve Beveiliger

Met het behalen van diploma Predicitive Profiling Security ® - Basis ontvang je als het ware het rijbewijs op het gebied van proactieve beveiliging. Ga je binnenkort solliciteren? Geef dan aan dat je aan de kwaliteitseisen hebt voldaan, die aan dit diploma zijn verbonden en verwijs eventueel naar de website van de stichting European Security Intelligence Foundation (ESIF)

Met dit diploma kun je namelijk aantonen dat je de basis van proactief beveiligen in theorie en praktijk volledig beheerst.

Aanmelden

Aanmelden voor de opleiding Proactieve Beveiliger Basic

inschrijven

 

Zijn er nog vragen en/of opmerkingen over de opleiding? Neem dan contact met ons op.

in Basic
on 19 januari 2013
Hits: 1210