Professionele trainingen voor professionals door professionals

Bel ons: +31 6 43 874 565

Predictive Profiling Boa ®

Deze proactieve opleiding met een duur van 5 weken (1 lesdag per week) is volledig gebaseerd op de Israëlische security methode. De randvoorwaarden t.a.v. het spotten van crimineel gedrag zijn samengesteld door Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsexperts. 

in het bijzonder is het noemen van de verandering van de 'mindset' die noodzakelijk is om proactief te kunnen observeren bij verdacht gedrag. 

De beveiliger leert te prikkelen naar personen die criminele gedrag vertonen om het incident te kunnen mitigeren of te voorkomen. 

Korte beschrijving van de opleiding 

De opleiding is grofweg te verdelen in drie essentiële delen:

 • Intelligence vormt de basis voor de kennis die de Boa zich toe moet eigenen. Het is van belang dat Handhavers en Toezichthouder naast crimineel gedrag ook goed de categorie "verwarde personen" weet te herkennen. Naast normaal crimineel gedrag zoals zakkenrollen, diefstal etc. behandelt de docent ook de wat meer zwaarder en meer ingewikkelde vormen van gedragsafwijkingen zoals bij complotdenken, radicalisme en extremisme. Hierdoor wordt ongemerkt een krachtige functie gecreëerd voor een verbeterde sociale veiligheid en leefbaarheid in een buurt, wijk, stadsdeel of gemeente.
 • In het tweede deel wordt gedomineerd door observatietechnieken. De cursist ontvangt praktische informatiehet zoals over het spotlight effect, de aandachtsstijlen en hoe je kan switchen voor het behouden van een optimale concentratie en waarneming. Tenslotte bespreken we de (on)mogelijkheden bij het toepassen van de criminele planningscyclus om het duiden van dreiging te kunnen waarborgen.
 • Het derde deel bestaat uit de theorie en praktijklessen Security questioning. Bijzondere aandacht is er voor hospitality. Een goed imago versterkt het beeld dat de burger heeft van de functionaris Handhaving & Toezicht. Hospitality resulteert in de praktijk altijd in een hogere klanttevredenheid en loyaliteit en draagt uiteindelijk ook bij aan het succes van uw organisatie.

Observatie en waarnemen

 • De in deel 2 verkregen kennis over observatietechnieken wordt gedurende een dagdeel in de praktijk beoefend onder leiding van een ervaren instructeur. Tijdens dit dagdeel wordt ook het bepalen van de norm en het normgedrag uitgevoerd in de praktijk.

Security questioning

De kracht van de Boa: 
waarnemen, vragen stellen, handelen

In de theorielessen security questioning besteden we ruim aandacht voor de verschillende interview technieken zoals BITES en SPOT. Vervolgens kan de cursist de BITES-,= en SPOT-techniek in de praktijk beoefenen met 20 professioneel ontwikkelde scenario’s (AMO's). U oefent altijd samen met een ervaren politie acteur. Tenslotte besteedt uw docent extra aandacht aan het ontdekken van bedrog en misleiding waarbij het lezen van lichaamstaal voorop staat. Ook hier beoefent u meerdere scenario's met de trainingsacteur.

Voor wie bestemd

Boa's die werkzaam zijn voor de Nederlandse gemeenten.

Het examen

Op de 5de dag van de opleiding neemt de cursist deel aan het prakrijkexamen. De examens worden onder auspiciën van het Kenniscentrum Security Intelligence uitgevoerd. Een examenreglement is aanwezig tijdens het examen en ligt ter inzage gedurende de opleiding. Het examen bestaat uit vier delen: De examinatoren zijn oud-officieren van de dienst.

 • Praktijkexamen Observatie. De cursist verzorgt een powerpointpresentatie over Proactieve observatie, duur ca. 15 minuten, inclusief vragen examencommissie.
 • Het waarnemen van afwijkend gedrag a.d.h.v. een observatiefilm. Van belang is dat de cursist het waargenomen gedrag, de indicator(en) en de fase in de crimineele planningscyclus benoemt naar de examinatoren.
 • Praktijkexamen Security questioning. Aan de hand van de resultaten van de obeservaatie voert de cursist een face-to-face Security questioning uit met een politie acteur.

De kosten voor de opleiding

De kosten voor de opleiding Predictive Profiling Boa bedragen € 1195,- (excl. Btw) per persoon. De opleiding is voor overheidsorganisaties en particulieren BTW vrij op basis van het CRKBO-lidmaatschap te boeken.

Genoemde prijs is inclusief:

 • Lesmateriaal en benodigdheden. 
 • USB-stick met documentatie. 
 • Gastdocenten. 
 • Inclusief examengelden voor het praktijkexamen t.w. € 395,00.
 • Consumpties zoals koffie, thee, frisdrank en versnaperingen.
 • Luxe lunch.
 • Gratis parkeren en Wifi. 

Aanvullende voorwaarden

Deze opleiding kent aanvullende voorwaarden. Minimale deelname aan deze opleiding is een groepsgrootte van tenminste 6 personen. Daarnaast geldt er een maximum van 12 personen i.v.m. de praktijktraining security questioning. 

Incompany training behoort zeker tot de mogelijkheden.  U kunt een prijs per persoon ontvangen via een offerte aanvraag op basis van incompany.

Cursisten die deze opleidng succesvol afronden, ontvangen een certificaat Predictive Profiling Boa.  

Cursisten die geslaagd zijn kunnen gebruik maken van permanente educatie die jaarlijks wordt georganiseerd in overleg met de opdrachtgever. 

Aanmelden
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.