Professionele trainingen voor professionals door professionals

Bel ons: +31 6 43 874 565

Predictive Profiling Organised Crime(PPOC)

De opleiding Predictive Profiling Organised Crime (PPOC is ontwikkeld in 2021/2022 en is eveneens samengesteld door Nederlandse inlichtingen- en veiligheidexperts. De basis voor deze opleiding is de methodiek Proactief Beveiligen volgens de Israëlische methode. 

Het leerplan is professioneel toegespitst voor het Nederlandse grondgebied met als belangrijkste doel het vroegtijdig signaleren van criminele en terroristische activiteiten. Predictive profiling organised crime is in het bijzonder geschikt voor het Hbo- en Wo-niveau.

De bijzondere kenmerken van de opleiding zijn naast de criminele & terroristische organisaties, ondermijning en insider threat als te behandelen aspecten. Uiteraard ontbreken de vormen van radicalisme en extremisme niet in deze leergang. Naast een een korte praktijktraining "Observatie en waarneming" waarbij de cursst de norm gaat bepalen,  worden alle andere onderwerpen in theorie behandeld. 

U ontwerpt zelf a.d.h.v. uw presentatie een dreigingsanalyse met de Bowtie methode en een Standard Operation Procedure (SOP). Met Red teaming als onderzoeksmethode wordt de opleiding afgesloten. U neemt vervolgens deel aan het praktijkexamen.

Korte beschrijving van de opleiding 

De opleiding is grofweg te verdelen in drie delen:

 • Intelligence. Dit deel bestaat uit verschillende modules waar de docent ingaat op de fenomenen activisme, complotdenken., radicalisering, extremisme en de verbanden tussen terrorisme, migratie en wapenhandel.  Daarnaast doceert de docent onderwerpen met een directe relatie tot intelligence die van belang zijn voor de leergang zoals dreiging door insider threat,  de subtiele aanval (fysiek en cyber) op de kroonjuwelen, de capaciteiten, het toepassen van des- en misinformatie, de interessegebieden van de tegenstander en de criminele werkwijzen om dit te kunnen bereiken.
 • Proactieve beveiliging. Ook dit deel bestaat uit verschillende modules waarin specifiek wordt ingegaan op de technieken die gebruik worden binnen de beveiligingsmethodiek predictive profiling. Gedurende de leergang wordt er een eendaagse (theorie- en praktijk) trainingsdag “Observatie en waarnemen” georganiseerd volgens de ABC-methode. Uiteraard passeren ook andere onderwerpen de revue zoals het ontwikkelen van een Standard Operation Procedure (SOP), het uitvoeren van een security questioning, de dreigingsbeoordeling en het organiseren van een professionele Red teaming.
 • Opdrachten. De eerste opdracht betreft het plegen van een aanslag op een gebouw of locatie naar keuze. De tweede opdracht is het ontwikkelen van een dreigingsanalyse met de Bowtie methode en een Standard Operation Procedure (SOP) a.d.h.v. uw powerpointpresentatie/Keynote. U ontvangt voor beide opdrachten aanvullende criteria van uw docent.
 • Diverse handreikingen, tools, checklists, modellen (tools). In deze leergang vindt u ook meerdere tools terug zoals formats voor bowtie en SOP. Deze tools zijn niet alleen bedoeld om de cursist te ondersteunen tijdens zijn studie, maar de tools kunnen worden toegepast door de cursist gedurende zijn reguliere werkzaamheden binnen de eigen organisatie.

Aanvallers Methode van Operatie (AMO)

Aanvallers Methode van Operatie (AMO). In deze leergang ontvangt u belangrijke voorbereidende en uitvoerende indicatoren (AMO's) of kenmerken voor de volgende categorieën:

 • Complotdenken
 • Gewelddadig activisme
 • Radicalisme
 • Links- en rechtsextremisme
 • (Religieus) terrorisme
 • Insider threat
 • Witwassen
 • Ondermijning

Observatie en waarnemen

U neemt deel aan een korte observatie training waarbij de cursist de norm en het normgedrag gaat beschrijven.

Bowtie en een Standard Operating Procedure (SOP)

Bowtie

In de leergang PPOC besteedt de docent aandacht aan de ontwikkeling van een van een dreigingsanalyse met de Bowtie methode en een Standard Operating Procedure (SOP). Een SOP  is het manifest voor de beveiligingsorganisatie. Naast het doel en leert de cursist op welke wijze een SOP is te ontwikkelen door gebruik te maken van een speciaal format.

Security questioning

In de theorielessen security question besteden we aandacht voor de verschillende technieken zoals BITES, SPOT en CCE. Apart wordt de benaderingstechniek BITES m.b.t. de Humint methodiek gedoceerd. Tenslotte besteedt uw docent extra aandacht aan het ontdekken van bedrog en misleiding waarbij het lezen van lichaamstaal voorop staat. 

In de theorielessen security question besteden we aandacht voor de verschillende technieken zoals BITES, SPOT en CCE. Apart wordt de benaderingstechniek BITES m.b.t. de Humint methodiek gedoceerd. Tenslotte besteedt uw docent extra aandacht aan het ontdekken van bedrog en misleiding waarbij het lezen van lichaamstaal voorop staat. 

Red teaming

Red teaming is een gestructureerd, iteratief proces dat wordt uitgevoerd door doorgaans hoog opgeleide en/of ervaren teamleden. Operationele red teaming is erop gericht om een beveiligingsorganisatie uit te dagen. Het doel is zijn beveiligingsaspecten te testen en de mate waarin een organisatie in staat is haar doelstellingen te realiseren te bekijken. Het meten van effectiviteit leidt uiteindelijk tot verbeteringen. Een heel ander doel is het testen van het eigen personeel ten aanzien van het veiligheidsbewustzijn. Het gehel proces red teaming wordt schemattisch toegelicht.

Voor wie bestemd

Coördinatoren, beleidsmedewerkers, teamleiders, politie-, burger, en militaire ambtenaren en operationele managers die werkzaam zijn voor: 

 • Ministerie van Defensie. 
 • Koninklijke Marechaussee. 
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid. 
 • Nationale Politie. 
 • Douane. 
 • Bijzondere opsporingsdiensten. 
 • Civiele beveiligingsbedrijven

Het examen

De opleiding wordt afgesloten met een praktijkexamen dat wordt afgenomen door een speciale examencommissie. De twee examinatoren zijn niet verbonden als medewerker of op een andere wijze in dienst van Trio Security. De examinatoren toetsen op basis van het examenreglement PPA, een Begrippenlijst Exameneisen voor proactief beveiligen en Checklist presentatie PPA die daartoe eerder zijn ontwikkeld. Zij beschikken allen over jarenlange ervaring op het gebied van predictive profiling binnen het operationele werkveld en zijn gekwalificeerde oud-officieren van de dienst.

Het praktijkexamen bestaat uit drie delen:

Vooraf aan het examen - 2 tot 3 weken - levert u digitaal de presentatie en het gemaakte SOP-ontwerp in bij uw docent.

 • Het herkennen van afwijkend c.q. verdacht gedrag na het bekijken van een videofilm. 
 • Het geven van een presentatie (ca. 15 minuten) over de eerste en tweede opdracht. 
 • Het beantwoorden van vragen over de presentatie, uw SOP en de lesstof.

Indien van toepassing! Het examenreglement PPA wordt apart – enkele weken vooraf aan de leergang – te hand gesteld aan de opdrachtgever (indien van toepassing) en doorgesproken. Na de aanvang van de PPA-leergang is het examenreglement beschikbaar voor alle cursisten. 

Zakken voor het praktijkexamen is mogelijk, maar één herkansing is toegestaan.

De kosten voor de opleiding

De kosten voor de opleiding PPOC bedragen € 2.895,- (excl. Btw) per persoon. De opleiding is voor overheidsorganisaties en particulieren BTW vrij op basis van het CRKBO-lidmaatschap te boeken.

Genoemde prijs is inclusief:

 • Lesmateriaal en benodigdheden. 
 • USB-stick met documentatie. 
 • Gastdocenten. 
 • Inclusief examengelden voor het praktijkexamen t.w. € 495,00.
 • Consumpties zoals koffie, thee, frisdrank en versnaperingen.
 • Luxe lunch.
 • Gratis parkeren en Wifi. 
Aanmelden
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.